Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi – 172 Daireli Toplu Konut İnşaatı 2011 yılında başlanan projede, kısmi ince işçilikler yine aynı yıl içerisinde teslim edilmiştir.